Houpačky

Online realita se od té offline nedá oddělit, to musejí děti vědět, říká odbornice na kybernenávist

Houpačky

Online realita se od té offline nedá oddělit, to musejí děti vědět, říká odbornice na kybernenávist
děti s telefonem - teenagers - kyberšikana

Radio Wave

Děti v Česku se setkávají s kybernenávistí více než jejich vrstevníci jinde v Evropě. 

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají