Host Lucie Výborné

Většina Haškových rukopisů skončila v kamnech, vypráví literární historik. Co všechno o Jaroslavu Haškovi nevíme?

Host Lucie Výborné

Většina Haškových rukopisů skončila v kamnech, vypráví literární historik. Co všechno o Jaroslavu Haškovi nevíme?
Literární historik Petr Kotyk

Radiožurnál

Muzeum literatury zahájilo sérii jednodenních výstav neobvyklých archiválií. První z nich byla věnována Švejkovi a Jaroslavu Haškovi, návštěvníci na ni mohli vidět originální rukopis Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. „Od roku 1957, kdy rukopis Památník národního písemnictví získal darem, nebyl nikdy vystavován,“ přibližuje archivář Památníku národního písemnictví, literární historik Petr Kotyk, který se dílem Jaroslava Haška dlouhodobě zabývá.
Lucie Výborná

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají