Host Jany Klusákové

Monika Ladmanová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Otevřená společnost

Ostatní také poslouchají