Host Českého rozhlasu Ostrava

Vánoce na Moravě a ve Slezsku

Host Českého rozhlasu Ostrava

Vánoce na Moravě a ve Slezsku
Vánoce ilustrační

Ostrava

Jak moc se lišily vánoční zvyky ve městech, které rozdělovala řeka, co si rozhodně i ti nejchudobnější o Vánocích neodpustili? To je část témat, která s odbornicemi z Ostravského muzea Kateřinou Barcuchovou a Markétou Palowskou probere Iva Piskalová.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají