Hobby magazín

Jak se vypořádat se splaškovými vodami v místech, kde není veřejná kanalizace. Jsou řešením jímky na vyvážení a domácí čistírny?

Hobby magazín

Jak se vypořádat se splaškovými vodami v místech, kde není veřejná kanalizace. Jsou řešením jímky na vyvážení a domácí čistírny?
Jímka na vyvážení může být zcela ukrytá pod terénem nádvoří či zahrady

Rádio vašeho kraje

I když kanalizace v městech a obcích postupně rostou, ne všude ještě máme možnost zaústit trubku z našich domků či rekreačních objektů přímo do těchto blahodárných sítí. Když však v takovém místě chceme přece jen stavět, co nám zbývá za možnosti, abychom splnili podmínky vodního zákona? V podstatě jsou jen dvě.
Miroslav Kobza

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají