Hobby magazín

Co dokáže karas stříbřitý a s kterou rybou se nově můžete potkat v našich řekách

Hobby magazín

Co dokáže karas stříbřitý a s kterou rybou se nově můžete potkat v našich řekách
Karas stříbřitý

Rádio vašeho kraje

České rybníkářství je postavené především na kaprovi, jako na hlavní hospodářské rybě. Je ale potřeba, aby se využila celá produkce rybníka. Za tím účelem rybníkáři vysazují další druhy ryb, tzv. doplňkové druhy. V našich podmínkách to bývají především býložravé druhy kaprovitých ryb, jako je amur bílý, který dokáže konzumovat tvrdé vodní porosty. Potom tolstolobik bílý nebo pestrý, případně jejich kombinace, takový hybrid. Ti se využívají na vyfiltrování planktonu z vody.

 

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají