Historie Plus

Zlínská osada Fabiánka byla zázemím filmových ateliérů a domovem kumštýřů

Historie Plus

Zlínská osada Fabiánka byla zázemím filmových ateliérů a domovem kumštýřů
Ve zlínské obytné čtvrti Fabiánka

Plus

Zatímco filmové ateliéry na Barrandově byly v polovině 30. let minulého století již zavedenou základnou profesionální filmové tvorby, ateliéry zlínské, ležící na katastru blízké obce Kudlov, byly teprve na počátku rozvoje. Provoz byl v nich zahájen v průběhu roku 1936. Brzy poté následovala i výstavba blízké obytné čtvrti.
Petr Slinták

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Zatímco filmové ateliéry na Barrandově byli v polovině 30. let minulého století již zavedenou základnou profesionální filmové tvorby, ateliery zlínské, ležící na katastru blízké obce Kudlov, byli teprve na počátku rozvoje. Provoz byl v nich zahájen v průběhu roku 1936, a to v novostavbě funkcionalistické budovy kombinující menší filmové studio s přístavbou, která zahrnovala postprodukční a administrativní prostory. Stavba byla nadto doplněna objektem rodinného domku, tvarovaného též v typicky úsporném baťovském stylu. Určen byl pro dvě rodiny zaměstnanců filmového oddělení firmy Baťa. Dalších šest rodiny staveb dle návrhu architekta Vladimíra Karfíka posléze vzniklo na protějším svahu. Obytnému areálu se přezdívalo Fabiánka, což byla patrně odvozenina od zkratky FAB, tedy filmových ateliérů Baťa.

  • U pořadu věnovanému zlínské filmařské osadě vítá jeho autor Petr Slinták.

  • Historie Plus.

Ostatní také poslouchají