Historie Plus

Z historie Bojující Solidarity, nejradikálnější podzemní organizace Polska 80. let

Historie Plus

Z historie Bojující Solidarity, nejradikálnější podzemní organizace Polska 80. let
Fyzik a vysokoškolský profesor Kornel Morawiecki, zakladatel a vůdce opozičního hnutí Bojující Solidarita

Plus

Nezávislý odborový svaz Solidarita, který vznikl v srpnu 1980, představoval v 80. letech minulého století hlavní opoziční proud v Polsku. Před vyhlášením výjimečného stavu v prosinci 1981 i po něm. Bojující Solidarita však není pouhý přívlastek, ale název pro podzemní organizaci, která patřila po vyhlášení stanného práva k nejradikálnějším.
Pavel Hlavatý

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Vyhlášení stanného práva v Polsku v prosinci 981 vedlo ke zformování rozsáhlého protikomunistického podzemí. Postupně vznikající řada iniciativ a organizací se v konspiračních podmínkách věnovala nejrůznějším formám činnosti od vydávání neoficiálního tisku přes vytváření nezávislých odborových, kulturních, vzdělávacích i odbojových struktur až po organizování stávek a demonstrací. Poslechu příběhu zřejmě nejradikálnější podzemní skupiny v Polsku 80. let bojující solidarity vás zve Pavel Hlavatý.

  • Historie.

  • Kdy a jak vznikla bojující solidarita? Zeptal jsem se politologa mačem čaje, ředitele polského institutu.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají