Historie Plus

Staroměstská poprava byla po Bílé hoře další krvavou tečkou za válkou o stavovské ideály

Historie Plus

Staroměstská poprava byla po Bílé hoře další krvavou tečkou za válkou o stavovské ideály
Poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí roku 1621

Plus

Před čtyřmi sty lety se na pražském Staroměstském náměstí odehrálo morbidní „divadlo“. Spíš než barokní představení, připomínalo antickou tragédii. Ferdinand II. Habsburský se definitivně a okázale vypořádal s českou stavovskou elitou.
Naďa Reviláková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají