Historie Plus

Období světových prvenství, vlády velkého diplomata i krvavých bojů. To byla doba husitského hnutí

Historie Plus

Období světových prvenství, vlády velkého diplomata i krvavých bojů. To byla doba husitského hnutí
Bitva u Lipan – rozražení hradby (Z knihy Naše velká armáda)

Plus

Slovo Tábor je odvozené od posvátné hory Thabor v Galileji v Izraeli. V novozákonní symbolice pak na horu Thabor vystoupal Ježíš se svými učedníky a Bůh změnil jeho tvář.
Kateřina Havlíková

Ostatní také poslouchají