Historie Plus

Morové rány napříč staletími. Komenský dozajista zažil hned tři morové epidemie

Historie Plus

Morové rány napříč staletími. Komenský dozajista zažil hned tři morové epidemie
v dobách, kdy postižené jedince navštěvoval lékař s ptačí maskou, v jejímž zobáku byly napěchovány byliny. (autor: Paul Fürst)

Plus

S epidemiemi různého charakteru byla lidská společnost konfrontována v minulosti a musí jim čelit i dnes. Na rozdíl od dob minulých jsou nástroje obrany a léčby infekcí mnohem účinnější. Než v dobách, kdy nemocné navštěvoval lékař s ptačí maskou s bylinami napěchovanými v zobáku.

Ostatní také poslouchají