Historie Plus

Morové rány napříč staletími

Historie Plus

Morové rány napříč staletími
v dobách, kdy postižené jedince navštěvoval lékař s ptačí maskou, v jejímž zobáku byly napěchovány byliny. (autor: Paul Fürst)

Plus

S epidemiemi různého charakteru byla lidská společnost konfrontována v minulosti a musí jim čelit i dnes. Na rozdíl od dob minulých jsou možnosti léčby účinnější. (repríza)

Ostatní také poslouchají