Historie Plus

Morové rány napříč staletími

Historie Plus

Morové rány napříč staletími
Informace o obrázku

S epidemiemi různého charakteru byla lidská společnost konfrontována v minulosti a musí jim čelit i dnes. Na rozdíl od dob minulých jsou možnosti léčby účinnější. (repríza)