Historie Plus

Když staří muži sázejí stromy, v jejichž stínu si nestihnou pohovět

Historie Plus

Když staří muži sázejí stromy, v jejichž stínu si nestihnou pohovět
Historie Plus

Plus

Aleje a stromořadí vytváří typický ráz české krajiny. Ostatně jejich krásu mnohokrát ztvárnili malíři nebo fotografové. Dříve byly vysazovány z mnoha důvodů. 

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají