Historie Plus

Když před 75 lety vybuchl v Ústí nad Labem muniční sklad, lidé se mstili na Němcích

Historie Plus

Když před 75 lety vybuchl v Ústí nad Labem muniční sklad, lidé se mstili na Němcích
Výbuch v Krásném Březně

Plus

Dne 31. července 1945 explodoval v Ústí nad Labem muniční sklad. Exploze posloužila jako záminka pro vraždění německých obyvatel města na mostě doktora Edvarda Beneše. 

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají