Historie Plus

Jak po únoru 1948 skončil skauting?

Historie Plus

Jak po únoru 1948 skončil skauting?
Páter Hladiš v roce 1946 jako skaut

Plus

V únoru 1948, a období bezprostředně po něm, došlo v naší zemi nejenom ke změnám bezprostředně politickým. Prakticky tak bylo zlikvidováno i to, čemu dnes říkáme občanská společnost.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají