Historie Plus

Jak Napoleon Bonaparte zformoval moderní Francii. I když ženy byly „věčně nezletilé“

Historie Plus

Jak Napoleon Bonaparte zformoval moderní Francii. I když ženy byly „věčně nezletilé“
Paul Delaroche: Portrét Napoleona Bonaparte

Plus

Letos, v roce 2021, si ve Francii připomenou 200 let od smrti generála, prvního konzula a císaře Napoleona Bonaparta. O jeho vojenských úspěších se mluví hodně, ale nejslavnějšímu Korsičanovi se také podařilo z trosek revoluce zformovat moderní Francii. Poslechněte si, jak to dokázal.