Historie Plus

České zdravotnictví – od amuletů po biotypologii

Historie Plus

České zdravotnictví – od amuletů po biotypologii
Polní nemocnice v Oseku v roce 1916, operační sál

Plus

Každou lidskou společnost trápí zdravotní problémy, které vyžadují určitý způsob řešení. Podle doktora Davida Tomíčka z ústecké univerzity si lidé nemoc v různých dobách vykládali různě.