Historie českého zločinu

Ukradli Madonu!

Historie českého zločinu

Ukradli Madonu!
Lucas Cranach: Madona s dítětem

Dvojka

Obraz Madona s dítětem zmizel z kostela v obci Poleň v září 1967. Brzy se ukázalo, že ve zločinu má prsty bolivijský překupník, ale taky jeden pacient bohnické léčebny…

Více z pořadu