Hergot!

Mnozí mladí židé považují synagogu za odstrašující, říká český rabín

Hergot!

Mnozí mladí židé považují synagogu za odstrašující, říká český rabín
Rabín David Maxa

Radio Wave

Rabín David Maxa je spoluzakladatelem a rabínem progresivní židovské komunity Ec chajim, jako progresivní rabín zároveň působí i při české Federaci židovských obcí, zastřešující organizaci pro židovský náboženský život v České republice. 
Jan Škrob

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají