Glosa Plus

Radovan Holub: O babylónu jazyků

Glosa Plus

Radovan Holub: O babylónu jazyků
Rty

Plus

Naše řeč vstřebává nové vlivy. Po roce 1948 se progresivní mluvčí chlubili ruskými slovy, po roce 1989 ještě větší vliv dosáhla angličtina. A další zkoušky přijdou.