Glosa Plus

Ondřej Vaculík: Šedesátý osmý zas. Znovunastolení diktatury už neexistujícího proletariátu s docela lidskou tváří

Glosa Plus

Ondřej Vaculík: Šedesátý osmý zas. Znovunastolení diktatury už neexistujícího proletariátu s docela lidskou tváří
prezident Gustáv Husák

Plus

Srpen šedesát osm… Kdy stovkami tanků a děl komunistická mocnost zakročila proti komunistickému režimu, vlastně proti svým soudruhům svého vazalského – sbratřeného? – státu.

Ostatní také poslouchají