Glosa Plus

Ondřej Neff: Přímluva za shovívavost

Glosa Plus

Ondřej Neff: Přímluva za shovívavost
Mikrofon

Plus

Bylo minulý týden ve zprávách že v nočním klubu v Sezimově Ústí nafackovali veteráni z Afghánistánu pánovi, který jim nadával do žoldáků a kázal jim, ať táhnou zpátky.

Ostatní také poslouchají