Glosa Plus

Ondřej Neff: Leť, papoušku, leť!

Glosa Plus

Ondřej Neff: Leť, papoušku, leť!
Papoušek

Plus

Papouškům hrozí nebezpečí, že budou muset odejít, tedy odletět, do ilegality.  Dokonce i ten odlet do ilegality bude ilegální, pokud mu bude někdo přihlížet, takže se budou muset do ilegality odebrat pěšky, nejlépe pak v převlečení za jiné tvory. Například za psy nebo kočky, těm zákonný postih nehrozí.

Ostatní také poslouchají