Glosa Plus

Ivan Hoffman: Hlídači odkazu

Glosa Plus

Ivan Hoffman: Hlídači odkazu
Karel Kryl

Plus

Naproti budově Svobodné Evropy v Mnichově byl tenisový klub, v jehož restauraci jsme sedávali s Karlem Krylem a u piva řešili politiku. Občas v té debatě formou monologu pokračuji dodnes. Nahromadilo se toho za ta léta tolik, čeho byl Karel ušetřen!
Ivan Hoffman

Ostatní také poslouchají