Glosa Plus

Ivan Hoffman: Dilema svatého Václava

Glosa Plus

Ivan Hoffman: Dilema svatého Václava
Svatý Václav

Plus

Svatý Václav je patronem, který dění v české kotlině sleduje s nadhledem. Situací, kdy se v minulosti na čele svých rytířů chystal vyrazit z Blaníku, byla celá řada, ale nakonec vždy správně odhadl, že si pomůžeme sami anebo že nás nepřízeň osudu posílí, takže utrpěná příkoří nám budou ku prospěchu.
Ivan Hoffman