Glosa Plus

Iva Pekárková: Válečný duch

Glosa Plus

Iva Pekárková: Válečný duch
Vojáci (ilustr. foto)

Plus

Bubliny praskají jedna po druhé. Čím víc let nás odděluje od druhé světové války, tím víc evropských států přiznává nebo je nuceno přiznat, že protifašistický odboj v jejich zemi se odehrál na mnohem menší škále než v literatuře či filmech oslavujících hrdinství jejího lidu. A zrádců, podvodníků anebo zbabělců bylo mnohem víc, než by se jim líbilo.

Ostatní také poslouchají