Glosa Plus

Eva Turnová: Stouni v Ostravě

Glosa Plus

Eva Turnová: Stouni v Ostravě
Rolling stones - Charlie Watts, Mick Jagger, Ron Woods a Keith Richards (zleva) - na snímku z května 2005

Plus

Mé nejranější hudební dýchánky souvisely s gramofonem mého dědy, na kterém jsem celé dny sjížděla desky s rychlostí 78 otáček za minutu. Byla jsem ale bohužel odkázána na dědovu sbírku interpretů, a tak se mou nejfrekventovanější písní stala skladba: „Tři vnuky babička měla, šli do všeho zvesela“.
Eva Turnová