Glosa Plus

Eva Turnová: Koučka Honců

Glosa Plus

Eva Turnová: Koučka Honců
Milenci

Plus

V našich končinách je trendy mít na všechno certifikovaného kouče. Podle témat je to výkonnostní, podnikatelský, kariérový kouč, podle hloubky, do které zasahuje, pak transformační, transakční nebo transpersonální. Podle oblasti života, které se dotýká spirituální, vztahový nebo rodinný. Objevují se dokonce už i wellness a tarot koučové. Nedávno jsem narazila na rozhovor se sexuální koučkou Vlastou Honců.
Eva Turnová

Ostatní také poslouchají