Glosa Plus

Daniel Kroupa: Beztrestná vlastizrada

Glosa Plus

Daniel Kroupa: Beztrestná vlastizrada
21. srpen 1968 v Liberci

Plus

Stalo se v roce 1968, že zvítězilo v Komunistické straně Československa reformní křídlo, které chtělo spojit socialistické hospodářství s trhem a s některými demokratickými prvky.

Ostatní také poslouchají