Glosa Plus

Blanka Solařová-Calibaba: Kameny zmizelých

Glosa Plus

Blanka Solařová-Calibaba: Kameny zmizelých
Stolpersteiny neboli Kameny zmizelých před libereckým divadlem

Plus

Každý rok se v České republice pokládají kameny zmizelých, takzvané Stolpersteine, a to před domy obětí holocaustu.

Ostatní také poslouchají