Fouskův svět

Silvestr 2020/21

Fouskův svět

Silvestr 2020/21
Pozvání k rozhovoru s Romanem Stupkou přijal Josef Fousek

Plzeň

Další rok života je pomalu za námi. Mnohdy nás potěšil, mnohdy zarmoutil. S přibývajícími roky hledám vlídnost, smích a laskavý humor. Věřím, že humor je medicína, která léčí - společně s lékaři - naše chmury.

Ostatní také poslouchají