Fouskův svět

Kupa nesmyslů

Fouskův svět

Kupa nesmyslů
Fouskův svět

Plzeň

Zvláštní slovo - kupa. Hromada čehosi - jablek. šatstva, knih, sněhu, kamení. Nevím, zda mohu nazvat všechny hlouposti, kterých jsme denně svědky, kupou nesmyslů...
Josef Fousek