Folková pohlazení

Čistě hudební folková hodina

Folková pohlazení

Čistě hudební folková hodina
Písničky provás

Rádio vašeho kraje

Tentokrát jsme vám namíchali hodinu folkových písní bez zbytečného mluvení.

Ostatní také poslouchají