Folklorní notování

Volfovi: Mistři kolovečské keramiky

Folklorní notování

Volfovi: Mistři kolovečské keramiky
Cimbál připravený pro Marcela Commendanta

Rádio vašeho kraje

Chodsko je kraj hrdých lidí, specifického folklóru a silných lidových tradic. Výroba keramiky je v městečku Koloveč poblíž Domažlic datována už od 15. století a už od roku 1785 ji tam vyrábí už v sedmé generaci rodina Volfů.