Folklorní notování

Velikonoční pondělí na Slovácku

Folklorní notování

Velikonoční pondělí na Slovácku
Velikonoční tradice (ilustrační foto)

Rádio vašeho kraje

Moravské Slovácko je region, kde jsou dávné zvyky a tradice stále živé. A platí to i pro obchůzky na Velikonoční pondělí. V tomto regionu se jim říká šlahačka nebo mrskačka a začínají už časně zrána.
Markéta Ševčíková

Ostatní také poslouchají