Folklorní notování

Valaši: tradice, kroje, zvyky a rituály

Folklorní notování

Valaši: tradice, kroje, zvyky a rituály
Valašské kroje

Rádio vašeho kraje

Severovýchod Moravy už od 14. století začaly osídlovat pastýřské kmeny z Balkánu, převážně dnešního jižního Rumunska.
Markéta Ševčíková

Ostatní také poslouchají