Folklorní notování

Svatováclavské hody Korytná

Folklorní notování

Svatováclavské hody Korytná
Cimbál připravený pro Marcela Commendanta

Rádio vašeho kraje

Jak vypadají svatováclavské hody v Korytné a jaké tamní tradice a zvyky se se svátkem sv. Václava pojí?

Ostatní také poslouchají