Folklorní notování

Slavnosti zpěvu, tance a borůvek

Folklorní notování

Slavnosti zpěvu, tance a borůvek
 Nejenom na houby nebo ostružiny, ale dokonce ještě i na borůvky se můžete vydat do horských oblastí. Konkrétně borůvky tam můžete sbírat nejméně do konce září, někdy i do poloviny října

Rádio vašeho kraje

Borovanské borůvkobraní je jednou z mála folklorních slavností v naší republice, která je zasvěcena stromům a lesnímu ovoci. Oněmi stromy jsou borovice a oním ovocem je rostlina s malými sladkými voňavými modrými plody: brusnice borůvka.
Markéta Ševčíková

Ostatní také poslouchají