Folklorní notování

Slavnost Barchan

Folklorní notování

Slavnost Barchan
Cimbál připravený pro Marcela Commendanta

Rádio vašeho kraje

V červnu se v Jemnici na Vysočině koná tzv. „Slavnost Barchan". Traduje se a je doložitelné, že patří mezi nejstarší slavnosti v Čechách a na Moravě.

Ostatní také poslouchají