Folklorní notování

Skřípácká muzika

Folklorní notování

Skřípácká muzika
Cimbál připravený pro Marcela Commendanta

Rádio vašeho kraje

Ve Folklorním notování se s Karlem Špalkem vydáme na Jihlavsko po stopách Skřípácké muziky, která je zapsaná na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury.

Ostatní také poslouchají