Folklorní notování

Romové, zpěv, tanec a Khamoro

Folklorní notování

Romové, zpěv, tanec a Khamoro
Cimbál připravený pro Marcela Commendanta

Rádio vašeho kraje

Existuje vžitá představa, že Romové jsou od přírody výrazně muzikální. To je sice pravda, ale pro dosažení vysoké úrovně je nezbytný nejen talent, ale i systematická píle.

Ostatní také poslouchají