Folklorní notování

Rodin, Mucha, Uprka, Pavlica a Hroznová Lhota

Folklorní notování

Rodin, Mucha, Uprka, Pavlica a Hroznová Lhota
Cimbál připravený pro Marcela Commendanta

Rádio vašeho kraje

Tento rok Hroznová Lhota na Slovácku slaví – nejen 650 let od založení obce, ale především 120 let od události, která se zapsala do dějin.
Markéta Ševčíková

Ostatní také poslouchají