Folklorní notování

Poslední doškař v Česku František Pavlica

Folklorní notování

Poslední doškař v Česku František Pavlica
Došková střecha

Rádio vašeho kraje

V Hroznové Lhotě poblíž Strážnice se nachází slaměné království Františka Pavlici, jediného aktivního doškaře v Česku. Muž, který je zároveň výtvarníkem a litografem, už řadu let zachraňuje prastarou tradici, za což dostal od ministerstva kultury titul Nositel tradic lidového řemesla.
Markéta Ševčíková

Ostatní také poslouchají