Folklorní notování

Písně smyslné i dvojsmyslné

Folklorní notování

Písně smyslné i dvojsmyslné
Cimbál připravený pro Marcela Commendanta

Rádio vašeho kraje

Jak prožívali erotiku naši předkové? Byli puritáni, nebo uvolnění a otevření? Na jihovýchodním Slovácku v okolí Uherského Brodu to zjišťovala Markéta Ševčíková.

Ostatní také poslouchají