Folklorní notování

Krkonošské betlémy

Folklorní notování

Krkonošské betlémy
Cimbál připravený pro Marcela Commendanta

Rádio vašeho kraje

V dnešním Folklorním notování se vydáme s Eliškou Pilařovou na putování za krkonošskými betlémy.

Ostatní také poslouchají