Folklorní notování

Krása vyšitá z rybích šupin

Folklorní notování

Krása vyšitá z rybích šupin
Cimbál připravený pro Marcela Commendanta

Rádio vašeho kraje

Ludmila Dominová z Hluboké nad Vltavou je textilní kouzelnice, vedle paličkování, síťování, krosienky, frivolitky, klasické výšivky nebo šité krajky udržuje tradici unikátních jihočeských výšivek z rybích šupin.