Folklorní notování

Krása pletená z orobince

Folklorní notování

Krása pletená z orobince
Cimbál připravený pro Marcela Commendanta

Rádio vašeho kraje

Orobinec je vodní rostlina s květy jako doutníky, která pro naše předky znamenala zázrak.

Ostatní také poslouchají