Folklorní notování

Kovář kuje

Folklorní notování

Kovář kuje
Cimbál připravený pro Marcela Commendanta

Rádio vašeho kraje

Miloslav Trefanec z Čínova u Klatov patří k našim nejstarším aktivním kovářům dodržujícím starobylé technologie zpracování železa v ohni, jako je klínování, stáčení či provlékání. Černému řemeslu zasvětil celý život a od doby, kdy se vyučil podkovářem, jej neopustil.

Ostatní také poslouchají