Folklorní notování

Jemnice, královna a barchaníci

Folklorní notování

Jemnice, královna a barchaníci
Jemnice a barchaníci patří nerozlučně k sobě

Rádio vašeho kraje

Jižní Vysočina, Jemnice a barchaníci patří nerozlučně k sobě - tzv. běh o barchan je jedna z nejstarších městských slavností ve střední Evropě a je součástí našeho národního kulturního dědictví.
Markéta Ševčíková

Ostatní také poslouchají