Folklorní notování

Jana Štefková a Martina Rejzlová: matka a dcera, krajkářky z Vamberka

Folklorní notování

Jana Štefková a Martina Rejzlová: matka a dcera, krajkářky z Vamberka
Krajkářky Jana Štefková a Martina Rejzlová

Rádio vašeho kraje

Pravlastí krajek je prý Itálie, odkud se v 16. století rozšířily tyto překrásné ozdobné textilie do celé Evropy. Archeologické nálezy z Kypru ze 4. století nebo ze starověkého Egypta ale dokazují, že krajkářské umění je mnohem starší.
Markéta Ševčíková

Ostatní také poslouchají